Annishia Hero

Privacybeleid

Actual patient, individual results may vary.

Ingaande 1 januari 2020.

Sinclair Pharma bestaat uit verschillende juridische entiteiten, waarvan de details kunnen worden gevonden hier

Dit privacybeleid wordt uitgevaardigd in naam van de Sinclair Pharma Group, dus wanneer we "Sinclair Pharma", "wij", "ons" of "onze" vermelden in dit privacybeleid, verwijzen we naar het relevante bedrijf in de Sinclair Pharma Group dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens. We zullen u laten weten welk bedrijf verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens wanneer u een product of dienst bij ons koopt. Sinclair Pharma Limited is de beheerder en verantwoordelijk voor deze website.

Sinclair Pharma Limited en haar groepsmaatschappijen ('Sinclair Pharma') respecteren uw privacy en doen er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen. We willen ervoor zorgen dat u begrijpt welke persoonlijke gegevens we over u kunnen verzamelen wanneer u contact hebt met Sinclair Pharma, hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken en hoe we ze veilig bewaren.

Doel van dit privacybeleid

Dit privacybeleid is bedoeld om u te informeren over de manier waarop Sinclair Pharma uw persoonlijke informatie (informatie waarmee u geïdentificeerd kunt worden) verzamelt en verwerkt, inclusief alle gegevens die u verstrekt via de website van Sinclair Pharma of wanneer u zich aanmeldt voor informatie over onze producten en diensten, en ook anonieme gegevens (informatie waarmee u niet geïdentificeerd kunt worden).

Het is belangrijk dat je dit privacybeleid leest, samen met alle andere privacyverklaringen of verklaringen over eerlijke verwerking die we kunnen verstrekken wanneer we persoonlijke informatie over je verzamelen of verwerken, zodat je volledig op de hoogte bent van hoe en waarom we je gegevens gebruiken. Bepaalde delen van dit privacybeleid zijn alleen van toepassing op inwoners en burgers van de EU, het VK of Californië en waar dit het geval is, wordt dit hieronder aangegeven.

Dit privacybeleid is een aanvulling op alle andere kennisgevingen en is niet bedoeld om deze terzijde te schuiven.

Dit privacybeleid legt uit:

 1. Welke persoonlijke informatie we over u verzamelen
 2. Hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken
 3. Waarom we uw persoonlijke gegevens gebruiken
 4. Hoe we persoonlijke informatie delen met anderen en of we deze internationaal overdragen
 5. Websites van derden
 6. Hoe wij uw persoonlijke gegevens beschermen
 7. Hoe lang we uw persoonlijke gegevens bewaren
 8. Hoe u uw persoonlijke gegevens kunt beheren - Opting out
 9. Uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens
 10. Hoe we cookies gebruiken en waar u meer informatie kunt vinden
 11. Hoe u contact met ons kunt opnemen We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen en we raden u aan het regelmatig te controleren.

Als je vragen hebt, kun je contact opnemen met GDPR@sinclairpharma.com.

1. Welke persoonlijke informatie we over u verzamelen

Persoonlijke informatie (of persoonsgegevens), heeft de betekenis die wordt gegeven door de EU General Data Protection Regulation van 2018 (de "GDPR") en de Data Protection, Privacy and Electronic Communications (Amendments etc) (EU Exit) Regulations 2019 (de "UK GDPR"), en betekent alle informatie over een individu op basis waarvan die persoon kan worden geïdentificeerd. Voor inwoners van Californië hebben persoonsgegevens de betekenis zoals gedefinieerd door de California Consumer Privacy Act ("CCPA"). Persoonsgegevens (of persoonsgegevens) omvatten geen gegevens waarbij de identiteit is verwijderd (anonieme gegevens).

Wij kunnen persoonsgegevens van u verzamelen in het kader van onze activiteiten, onder meer door uw gebruik van onze website(s), wanneer u contact met ons opneemt of informatie bij ons aanvraagt, wanneer u onze producten koopt of gebruik maakt van onze diensten, of als gevolg van uw relatie met een of meer van onze medewerkers en klanten. We gebruiken ook cookies om anonieme gegevens te verzamelen, die we vervolgens gebruiken om onze diensten te leveren en te verbeteren.

Onze websites zijn niet bedoeld voor kinderen en we verzamelen niet bewust gegevens over kinderen (d.w.z. personen jonger dan 18 jaar).

De persoonlijke gegevens die we kunnen verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen wanneer u met ons communiceert, omvatten:

Informatie die u aan ons verstrekt, zoals:

 • Basisinformatie, zoals je naam (inclusief voorvoegsel of titel), het bedrijf waarvoor je werkt, je titel of functie en je relatie tot een persoon;
 • Contactgegevens, zoals uw postadres, e-mailadres(sen) en telefoonnummer(s);
 • Financiële informatie, zoals betalingsgerelateerde informatie; informatie die u verstrekt wanneer u een account aanmaakt op onze websites, of u zich abonneert op onze diensten of publicaties, verzoekt om marketing die naar u wordt verzonden, meedoet aan een wedstrijd of promotie, of zich inschrijft voor een webinar-evenement;
 • Informatie die u aan ons verstrekt voor het bijwonen van bijeenkomsten en evenementen, waaronder toegangs- en dieetvereisten;
 • Identificatie- en achtergrondinformatie die door u is verstrekt of verzameld als onderdeel van onze bedrijfsacceptatieprocessen;
 • Persoonlijke gegevens die aan ons worden verstrekt door of namens onze klanten en/of partners of die door ons worden gegenereerd tijdens het leveren van diensten aan hen, waaronder mogelijk speciale gegevenscategorieën;
 • Uw antwoorden op voorkeuren, feedback en enquêtes; Persoonlijke informatie die u verstrekt in het geval u een mogelijke bijwerking meldt die verband houdt met een van onze producten, waaronder informatie zoals uw geslacht, geboortedatum en informatie over uw gezondheid; en
 • Alle andere informatie over u die u ons van tijd tot tijd kunt verstrekken.
 • Technische informatie, zoals door het gebruik van cookies, inclusief:

Informatie van uw bezoeken aan onze website of applicaties of met betrekking tot materialen en mededelingen die wij u elektronisch toesturen;

 • Uw activiteitsgegevens, zoals uw inloggegevens en of u een registratieformulier op deze website hebt ingevuld;
 • Informatie over uw bewegingen op onze websites, waaronder uw IP-adres(sen), browsertype en -versie, toegangstijden, bekeken pagina's, URL's waarop u hebt geklikt, tijdzone-instelling en locatie en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze websites, zoals unieke apparaat-id's, hardwaremodel, besturingssysteem en mobiele netwerkinformatie;
 • Volgpixels voor sociale media waarmee platforms zoals Facebook, LinkedIn en Twitter interactie kunnen hebben met onze websites - en feedback kunnen geven over uw acties; en
 • Marketing- en communicatiegegevens, waaronder uw voorkeuren voor het ontvangen van marketing van ons en derde partijen en uw communicatievoorkeuren.

Informatie verstrekt door derden of openbaar beschikbare bronnen, zoals:

 • Technische gegevens van de volgende :
  • Analytics providers, zoals Google, die buiten de EU en het Verenigd Koninkrijk zijn gevestigd;
  • Door onze monitoring van andere websites, met inbegrip van uw openbare persoonsgegevens, bijvoorbeeld wanneer we digitale conversaties op openbare platforms monitoren om te begrijpen wat mensen zeggen over Sinclair Pharma, onze producten of de esthetische dermatologie-industrie in het algemeen.

Als u geen persoonlijke gegevens verstrekt

Wanneer we persoonsgegevens moeten verzamelen volgens de wet of volgens de voorwaarden van een contract dat we met u hebben en u verzuimt deze gegevens te verstrekken wanneer daarom wordt gevraagd, is het mogelijk dat we het contract niet kunnen uitvoeren. Dergelijke gegevens kunnen bijvoorbeeld nodig zijn om u de gevraagde goederen of diensten te leveren. In dergelijke gevallen kunnen wij het nodig vinden om een contract met u te annuleren en zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

2. Hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken

Sinclair Pharma verzamelt en verwerkt persoonlijke informatie over u op een aantal manieren, onder andere door uw gebruik van onze website en bij het verlenen van diensten door ons. We gebruiken die informatie om:

 • - U informatie verstrekken over ons en onze services, waaronder:
  • online-evenementen, zoals webinars;
  • onze persberichten;
  • jobkansen en wervingsprocessen;
  • financiële resultaten; en
  • marketingcommunicatie over onze producten en services, publicaties en informatie over evenementen. Wij vragen u echter altijd om toestemming voor marketingcommunicatie indien dit wettelijk verplicht is.
 • - Contact met u opnemen om:
  • te reageren op verzoeken die u hebt gedaan (zoals vragen om informatie over onze producten en services);
  • klachten of negatieve gebeurtenissen te onderzoeken die u hebt gemeld met betrekking tot onze producten en/of services;
  • belangrijke kennisgevingen en updates te doen, zoals wijzigingen in onze algemene voorwaarden en ons beleid, juridische updates of beveiligings- of veiligheidswaarschuwingen en administratieve berichten; en onze relatie met u en onze klanten/opdrachtgevers te beheren en te administreren.

- Vergemakkelijken van het succesvol runnen van ons bedrijf, inclusief:

  • reageren op meldingen van mogelijke bijwerkingen of nadelige effecten die in verband worden gebracht met een van onze producten;
  • te voldoen aan eisen of verzoeken van regelgevende instanties, rechtbanken, overheden en wetshandhavingsinstanties;
  • een contract uit te voeren, zoals het samenwerken met individuen en andere derden om onze producten en diensten te leveren;
  • ervoor te zorgen dat we legitieme zakelijke doeleinden nastreven; ◦ te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving;
  • illegaal, crimineel of schadelijk gedrag onderzoeken en waar nodig actie ondernemen;
  • onze dagelijkse bedrijfsvoering te verbeteren, waaronder gegevensanalyse, audits en onderzoek om ons te helpen onze digitale platforms, inhoud en diensten te onderhouden en te verbeteren;
  • trends, gebruik en activiteiten in verband met onze producten en diensten te volgen om onze populairste digitale platforms en diensten te beoordelen en te begrijpen en deze dienovereenkomstig te verbeteren; te voldoen aan onze verplichtingen op het gebied van wet- en regelgeving en risicobeheer, waaronder het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims;
  • onze producten, diensten en communicatie naar u toe te verbeteren en bij te werken; en ervoor te zorgen dat we actuele contactgegevens voor u hebben (indien van toepassing).

Gebruik van de website van Sinclair Pharma

Een aantal voorzieningen op onze website nodigen u uit om uw persoonlijke informatie met ons te delen, zoals via het gedeelte 'Carrière' van de website en onze voorzieningen voor vragen per e-mail. Wanneer informatie wordt verstrekt via dergelijke faciliteiten, zullen wij uw persoonlijke informatie alleen voor dergelijke doeleinden gebruiken.

Marketing en andere e-mails

We gebruiken persoonlijke gegevens om te begrijpen of u onze e-mails en ander materiaal (zoals informatie over evenementen) die we u toesturen leest, of u al dan niet klikt op de koppelingen naar de informatie die we daarin opnemen en of en hoe vaak u onze website bezoekt nadat u op dergelijke koppelingen hebt geklikt (zowel onmiddellijk als bij toekomstige bezoeken). We doen dit door software te gebruiken die een cookie op uw apparaat plaatst om de activiteit te volgen en deze te koppelen aan uw e-mailadres. Zie het gedeelte 'Hoe wij cookies gebruiken en waar u meer informatie kunt vinden' hieronder voor meer informatie.

Als u marketingcommunicatie van ons ontvangt en dit niet langer wenst, kunt u zich op elk gewenst moment afmelden door een e-mail te sturen naar GDPR@sinclairpharma.com.

Bijeenkomsten, evenementen, conferenties

We zullen persoonlijke informatie over u verzamelen en verwerken in verband met uw aanwezigheid op onze kantoren of op een evenement of conferentie georganiseerd door Sinclair Pharma of onze externe partners. Wanneer informatie op deze manier wordt verstrekt, zullen we alleen speciale categorieën van persoonlijke informatie over uw dieet-, medische of toegangsvereisten verwerken en gebruiken om aan uw behoeften te voldoen en om te voldoen aan eventuele andere wettelijke of regelgevende verplichtingen die we hebben. We kunnen echter, waar nodig, uw informatie delen met IT- en andere dienstverleners of zakelijke partners die betrokken zijn bij het organiseren of hosten van het betreffende evenement.

Onze diensten

We verzamelen, creëren, bewaren en gebruiken persoonlijke informatie in de loop van en in verband met de diensten die we aan onze partners en klanten leveren. We kunnen identificatie- en achtergrondinformatie verwerken als onderdeel van onze bedrijfsacceptatie, financiën, administratie en marketingprocessen, waaronder reputatie- en financiële controles. We verwerken ook persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt door of namens onze klanten en/of partners ten behoeve van de diensten die we leveren en het werk dat we met hen doen. De informatie kan aan derden worden verstrekt voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is in verband met dat werk. Zie het gedeelte 'Hoe we persoonlijke informatie met anderen delen en of we deze internationaal overdragen' voor meer informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

We gebruiken uw persoonlijke gegevens niet voor geautomatiseerde besluitvorming, tenzij we hiertoe verplicht worden door de toepasselijke wetgeving. In dat geval zullen we u informeren over een dergelijke verwerking en u de mogelijkheid bieden om hier bezwaar tegen te maken.

3. Waarom we uw persoonlijke gegevens gebruiken

In overeenstemming met de privacywetgeving kunnen we een aantal verschillende redenen aanvoeren voor het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens:

 • Voor legitieme zakelijke doeleinden: we willen uw ervaring met het gebruik van onze producten en diensten zo effectief en efficiënt mogelijk maken en daarom gebruiken we uw persoonlijke gegevens om onze communicatie met u relevanter en persoonlijker voor u te maken. Dit helpt ons om ons bedrijf effectief te runnen om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk verstoring is van de diensten die we u kunnen aanbieden.
 • Om een contract met u uit te voeren: we moeten u mogelijk als klant registreren, betalingen tussen ons beheren, u op de hoogte stellen van wijzigingen in onze voorwaarden of beleidsregels, u in staat stellen deel te nemen aan onze promotionele activiteiten en natuurlijk onze producten en diensten aan u leveren.
 • Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen als bedrijf en andere verzoeken om informatie: het is belangrijk dat Sinclair Pharma in staat is om te voldoen aan de toepasselijke wetten, voorschriften en richtlijnen, evenals aan de verzoeken of verzoeken om gegevens zoals uiteengezet in dit beleid om ervoor te zorgen dat onze producten en diensten worden geleverd volgens de hoogste standaard.
 • U hebt toestemming gegeven: het kan voorkomen dat we uw toestemming nodig hebben om uw persoonlijke gegevens te mogen gebruiken voor bepaalde doeleinden, zoals beschreven in dit beleid. Zie het gedeelte 'Uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens' hieronder voor de rechten die u hebt als we uw persoonlijke gegevens moeten verwerken op basis van uw toestemming.

4. Persoonlijke informatie delen met anderen en internationaal overdragen

We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met de volgende partijen:

 • Andere leden van de Sinclair Pharma bedrijvengroep;
 • Vertrouwde derden, zoals: onze agenten en leveranciers; partners die ons technologiediensten leveren, zoals gegevensanalyse, hosting en technische ondersteuning; onze professionele adviseurs; accountants en zakenpartners; toezichthouders, overheden en wetshandhavingsinstanties, en andere derden in verband met het reorganiseren of samenvoegen van een deel of het geheel van ons bedrijf. Als er een verandering plaatsvindt in ons bedrijf, dan kunnen de nieuwe eigenaren uw persoonlijke gegevens op dezelfde manier gebruiken als uiteengezet in dit privacybeleid. Sinclair Pharma, zijn filialen en zijn vertrouwde externe leveranciers kunnen uw persoonlijke gegevens verwerken buiten uw thuisland en in elk geval buiten de Europese Economische Ruimte ('EER') en het Verenigd Koninkrijk. Het is mogelijk dat de privacywetten in de landen waar uw persoonlijke gegevens worden doorgegeven, niet gelijkwaardig zijn aan of niet dezelfde bescherming bieden als de wetten in uw eigen land. Sinclair Pharma zal ervoor zorgen dat passende maatregelen worden genomen om uw persoonlijke informatie te beschermen en te beveiligen in het geval dat deze wordt doorgegeven buiten uw eigen land. Deze maatregelen omvatten het beveiligen van overeenkomsten voor gegevensoverdracht door het implementeren van standaard contractuele clausules.

5. Websites van derden

Van tijd tot tijd kunnen wij op onze websites links opnemen naar websites of mobiele applicaties die losstaan van en niet door ons worden beheerd. Dit privacybeleid is niet van toepassing op die websites. Mocht u ervoor kiezen om deze domeinen van derden te bezoeken, zorg er dan voor dat u de juridische verklaringen en privacyverklaringen leest die op elke website of mobiele applicatie staan vermeld om inzicht te krijgen in hun privacypraktijken.

6. Hoe wij uw persoonlijke gegevens beschermen

Sinclair Pharma gebruikt een verscheidenheid aan technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, openbaarmaking, wijziging of vernietiging in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Wanneer we contracten afsluiten met externe leveranciers, verplichten onze schriftelijke overeenkomsten de leveranciers om uw persoonlijke gegevens alleen te verwerken in overeenstemming met onze instructies; om uw informatie vertrouwelijk te behandelen; en om gepaste veiligheidsmaatregelen te treffen om uw informatie te beschermen. Houd er rekening mee dat het verzenden van informatie naar ons via het internet of mobiele telefoonnetwerk mogelijk niet volledig veilig is en dat het verzenden van informatie naar ons op eigen risico gebeurt.

7. Hoe lang we uw persoonlijke gegevens bewaren

Uw persoonlijke gegevens worden bewaard in overeenstemming met ons beleid voor het bewaren van gegevens, waarin alle informatie die door Sinclair Pharma wordt bewaard, wordt gecategoriseerd en waarin de juiste bewaarperiode voor elke gegevenscategorie wordt gespecificeerd. Deze periodes zijn gebaseerd op de vereisten van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en het doel waarvoor de informatie wordt verzameld en gebruikt, rekening houdend met de wettelijke en reglementaire vereisten om de informatie gedurende een minimumperiode te bewaren, de verjaringstermijnen om gerechtelijke stappen te ondernemen, goede praktijken en de zakelijke doeleinden van Sinclair Pharma.

8. Hoe u uw persoonlijke gegevens kunt beheren - Opting out

Als u op dit moment marketingberichten van ons ontvangt en dit niet langer wenst, kunt u ons of aan ons gerelateerde derden op elk gewenst moment vragen te stoppen met het sturen van marketingberichten door contact met ons op te nemen via GDPR@sinclairpharma.com of u af te melden in een dergelijke e-mail.

Wanneer u ervoor kiest deze marketingberichten niet te ontvangen, is dit niet van toepassing op persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt als gevolg van een aankoop van een product/dienst, garantieregistratie, ervaring met een product/dienst of wanneer dit anderszins wettelijk is toegestaan.

9. Uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens (alleen inwoners en burgers van de EU, het VK en Californië)

Onder bepaalde omstandigheden, als je een inwoner of burger bent van de EU, het VK en Californië, heb je rechten onder gegevensbeschermingswetten (GDPR, UK GDPR en CCPA) met betrekking tot je persoonlijke informatie (of persoonlijke gegevens).

U hebt het recht om details op te vragen over de informatie die we over u bewaren en hoe we die verwerken. U kunt ook het recht hebben, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, om deze informatie te laten corrigeren of verwijderen, om onze verwerking van die informatie te beperken, om ongeoorloofde overdrachten van uw persoonlijke informatie aan een derde partij te stoppen en, in sommige omstandigheden, om persoonlijke informatie over u te laten overdragen aan een andere organisatie. U kunt ook het recht hebben om een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Sinclair Pharma bij een lokale toezichthoudende autoriteit.

Als u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens of als u toestemming hebt gegeven voor verwerking en u kiest er later voor om deze toestemming in te trekken, zullen wij deze keuze respecteren in overeenstemming met onze wettelijke verplichtingen.

Uw bezwaar (of intrekking van eerder gegeven toestemming) kan betekenen dat we niet in staat zijn om de handelingen uit te voeren die nodig zijn om de hierboven beschreven doeleinden te bereiken (zie 'Hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken') of dat u mogelijk geen gebruik kunt maken van de diensten en producten die door ons worden aangeboden. Houd er rekening mee dat we, zelfs nadat u ervoor hebt gekozen uw toestemming in te trekken, uw persoonlijke gegevens kunnen blijven verwerken voor zover dit wettelijk is vereist of anderszins is toegestaan, met name in verband met het uitoefenen en verdedigen van onze wettelijke rechten of het voldoen aan onze wettelijke en regelgevende verplichtingen.

Inwoners en burgers van Californië kunnen zich onder de CCPA afmelden voor de verkoop van hun persoonlijke gegevens. Zie onze link 'mijn persoonlijke gegevens niet verkopen' hieronder. We zullen uw persoonlijke gegevens nooit voor geld ruilen. De CCPA heeft een zeer brede definitie van "verkoop", en dit kan browsinggegevens omvatten die naar verwijzende adverteerders worden verzonden. We zullen deze automatisch uitschakelen als u zich afmeldt voor de verkoop van uw persoonlijke gegevens.

Klik op de volgende link om u af te melden voor gepersonaliseerde advertenties op deze website:

We moeten ervoor zorgen dat uw persoonlijke informatie correct en up-to-date is. Daarom verzoeken wij u ons op de hoogte te stellen van wijzigingen in uw gegevens door een e-mail te sturen naar GDPR@sinclairpharma.com.

10. Hoe we cookies gebruiken en waar u meer informatie kunt vinden

Dankzij cookies kunnen onze websites u als individu herkennen en erop reageren. U kunt ervoor kiezen om cookies te accepteren of te weigeren. Als u ervoor kiest om cookies uit te schakelen of te weigeren, moet u er rekening mee houden dat sommige delen van onze websites ontoegankelijk kunnen worden of niet goed functioneren. Voor meer informatie over de cookies die we gebruiken, zie ons cookiebeleid.

11. Hoe u contact met ons kunt opnemen

Als u vragen, zorgen, klachten of verzoeken hebt met betrekking tot dit privacybeleid, of als u een van de rechten wilt uitoefenen die hierboven zijn uiteengezet, laat het ons dan weten door contact op te nemen met GDPR@sinclairpharma.com of door te schrijven naar het onderstaande contactadres.

Geef in uw verzoek duidelijk aan welk recht u wilt afdwingen en om welke persoonlijke gegevens het gaat. Het is mogelijk dat we uw identiteit moeten verifiëren voordat we uw verzoek kunnen inwilligen en we zullen alleen verzoeken inwilligen die zijn gekoppeld aan het e-mailadres waarvandaan uw verzoek is verzonden. We zullen uw verzoek onmiddellijk in behandeling nemen en in elk geval binnen 30 dagen na de datum van uw verzoek (voor verzoeken onder de GDPR en de GDPR in het VK) of 45 dagen na de datum van uw verzoek (voor verzoeken onder de CCPA). Voor inwoners en burgers van de EU en het VK geldt dat als u van mening bent dat uw verzoek niet adequaat is opgelost, u contact kunt opnemen met uw lokale toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. Onder bepaalde omstandigheden kunnen we informatie bewaren voor het bijhouden van gegevens of om transacties af te ronden die u hebt geïnitieerd voordat u uw verzoek indiende.

Contactadres: Legal Department, Sinclair Pharma Limited, Eden House, Lakeside, Chester, UK, CH4 9QT.

Indicatie:

CE 2797: MaiLi hulpmiddelen zijn bedoeld voor de correctie van gezichtsrimpels of -plooien, voor de definitie of verbetering van de lippen en voor het herstel of de verbetering van het gezichtsvolume. MaiLi is ook geïndiceerd voor de behandeling van littekenweefsel en volumeverlies door HIV-geassocieerde lipoatrofie.

Indicatie:

CE 2797: MaiLi hulpmiddelen zijn bedoeld voor de correctie van gezichtsrimpels of -plooien, voor de definitie of verbetering van de lippen en voor het herstel of de verbetering van het gezichtsvolume. MaiLi is ook geïndiceerd voor de behandeling van littekenweefsel en volumeverlies door HIV-geassocieerde lipoatrofie.

Belangrijke veiligheidsoverwegingen:

Zoals bij alle procedures van dit type bestaat de kans op bijwerkingen, ook al ervaart niet iedereen deze. Deze bijwerkingen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, infectie, minimale acute ontstekingsreactie van het weefsel (roodheid, zwelling, huiduitslag, oedeem, erytheem, knobbeltjes/knobbeltjes enz.), pijn (die tijdelijk of aanhoudend van aard kan zijn), voorbijgaand hematoom of blauwe plekken. . Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor een volledige lijst.
Het optreden van een bijwerking moet onmiddellijk worden gemeld. Neem contact op met de plaatselijke Sinclair-vertegenwoordiger of geautoriseerde MaiLi-distributeur. U kunt de gegevens ook naar Sinclair sturen via: quality@sinclair.com. Voor een volledige lijst met contra-indicaties, waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen voor dit product raadpleeg dan de productinstructies voor gebruik.